Działanie aplikacji namierzających telefony

Każdy zapewne jest ciekaw, w jaki sposób działa aplikacja namierzająca telefon. Mogłoby się wydawać, że jest to jeszcze jedna opcja od operatorów telekomunikacyjnych, co w efekcie przynosi więcej wątpliwości niż wiedzy na jej temat.

Działanie takich usług wygląda nieco inaczej i można wytłumaczyć to w taki sposób, aby każdy dobrze zrozumiał. Na samym początku warto dopowiedzieć, iż każdy telefon komórkowy posiada odbiornik GPS. Dzięki tej niewielkiej płytce montowanej w każdym telefonie możliwe jest odebranie sygnałów, które docierają z 24 satelit. Dzięki triangulacji możliwe jest ustalenie niemalże dokładnych współrzędnych geograficznych osoby namierzanej. Położenie takiej osoby jest wysyłane przy pomocy wiadomości internetowych lub tekstowych do odbiorcy, który może z łatwością na stronie usługodawcy prześledzić to, gdzie obecnie znajduje się osoba namierzana.

W przypadku, kiedy GPS w telefonie takiej namierzanej osoby jest wyłączony wiele lokalizatorów posiłkuje się funkcją BTS. W niektórych sytuacjach GPS jest wyłączany w telefonach, na przykład, gdy telefon informuje o zbyt niskim poziomie baterii i wyłącza automatycznie elementy, które przyczyniają się do nadmiernego zużycia baterii. BTS to sygnał pochodzący z nadajników operatorów komórkowych w całym kraju, dzięki którym możliwe jest wykonywanie rozmów telefonicznych. Nadajnik wychwytujący sygnał o lokalizacji danego użytkownika wysyła informacje do strony lokalizatora. Tam na podstawie obszernej bazy danych następuje wyszukanie nadajnika, z którego odebrano sygnał, by ustalić położenie danej osoby.

Baza danych obejmuje nadajniki z całego świata. Druga opcja nie jest jednak najskuteczniejszą metodą poszukiwawczą ze względu na duże rozproszenie nadajników. W większych miastach, gdzie zaludnienie jest bardzo duże, nadajników obsługujących użytkowników telefonów komórkowych jest wiele, ustawiane są nawet, co kilkaset metrów. Poza obszarami tak zaludnionymi nie ma potrzeby montażu takich ilości nadajników, dlatego ich rozłożenie szacowane jest na obszar nawet do kilku kilometrów. To znacząco utrudnia dokładne ustalenie lokalizacji użytkownika namierzanego telefonu komórkowego.

O serwisie

W naszych artykułach dowiesz się, m.in. jak zabezpieczyć telefon przed kradzieżą, jak zlokalizować znajomych oraz jak namierzyć zaginiony sprzęt po numerze.

Kontakt

kontakt@winweb.pl

Galeria